ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH A PRZEWAGA KONKURENCYJNA FIRMY


Szanowni Państwo!

Zapraszamy serdecznie do udziału w pierwszym badaniu dotyczącym rozwoju kompetencji menadżerskich. Ankieta to tylko kilkanaście pytań, których wypełnienie zajmie nie więcej niż 5 minut. 

Tylko 5 minut uwagi a w zamian otrzymasz pełny raport z komentarzem z ogólnopolskiego badania satysfakcji z pracy edycja 2021.

Wyniki zaprezentujemy już 10 stycznia 2022 roku na VI Konferencji Strategia Lean

Metryczka

1. Proszę wskazać branżę, która najlepiej opisuje działalność Państwa organizacji
Proszę wskazać zajmowane przez Pana/Panią stanowisko w organizacji
prezes, wiceprezes, członek zarządu, dyrektor generalny
dyrektor operacyjny
dyrektor finansowy
dyrektor marketingu
dyrektor do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
dyrektor IT
dyrektor do spraw technologii
dyrektor sprzedaży
dyrektor do spraw komunikacji
dyrektor do spraw rozwoju biznesu
główny radca prawny
dyrektor do spraw ryzyka
dyrektor kreatywny
menedżer średniego szczebla (np. kierownik działu)
menedżer niższego szczebla (np. brygadzista, lider zespołu)
menedżer/ pracownik działu HR
Inne stanowisko
Proszę wskazać, jakie ma Pan/Pani doświadczenie zawodowe.

Ile osób zatrudnia firma, w której Pan/Pani pracuje? 

0 do 9
10 do 49
50 do 250
251 do 1000
Ponad 1000