Sportowcy kadr narodowych


Dzień dobry, firma Openfield na zlecenie Ministerstwa Sportu realizuje badanie społeczne, którego celem jest ocena sytuacji kobiet w polskim sporcie wyczynowym. Ankieta kierowana jest do zawodników i zawodniczek kadr narodowych.

Gromadzone dane są traktowane jako poufne oraz wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego badania i nie są udostępniane innym podmiotom. Podmiotem przetwarzającym gromadzone dane jest firma będąca wykonawcą badania - Openfield sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 4/7 45-057, www.openfield.pl