Rola kobiet w Polskiej Turystyce


Drogie Koleżanki,

zapraszamy do udziału w badaniu na temat sytuacji zawodowej kobiet w branży turystycznej. Badanie prowadzone jest w ramach obchodów roku kobiet w turystyce, a naszym celem jest pokazanie realnej sytuacji kobiet w branży turystycznej w Polsce. 

W ramach badania chcemy ukazać trudności z jakimi borykają się kobiety, jakie są różnice pomiędzy rolami męskimi i damskimi, chcemy także wskazać potencjalne i możliwe kierunki zmian dla branży.  

Badanie jest w pełni poufne, nie zbieramy też żadnych danych osobowych. Zbierane wyniki służą tylko do przygotowania zestawień statystycznych.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20-25 minut czasu.

Zapraszamy serdecznie do wypełnienia badania w tej jakże istotnej sprawie

Z góry dziękujemy

Zespół badawczy 

Rola kobiet w Polskiej Turystyce

Czy w Pani odczuciu Pani obecne warunki pracy (w tym rodzaj umowy) są lepsze czy gorsze niż warunki pracy oferowane mężczyznom pracującym na stanowiskach o tej same wartości?

Lepsze
Raczej lepsze
Takie same
Raczej gorsze
Gorsze
Trudno powiedzieć

Ile godzin, biorąc pod uwagę również wszystkie nadgodziny, pracuje Pani średnio w tygodniu?

Mniej niż 30
30-39
40-49
50-59
Powyżej 60 godzin

Proszę oszacować, ile godzin w tygodniu, biorąc pod uwagę również wszystkie nadgodziny pracują mężczyźni na takich samych, stanowiskach jak Pani,  w Pani organizacji

Mniej niż 30
30-39
40-49
50-59
Powyżej 60 godzin

Czy Pani aktualny/a bezpośredni przełożony/a jest mężczyzną czy kobietą?

Mężczyzną
Kobietą
Nie dotyczy

Czy wśród Pani współpracowników / wewnątrz organizacji jest więcej kobiet czy mężczyzn?

Pracuję sama, nie mam współpracowników
Większość kobiet
Większość mężczyzn
Mniej więcej po równo kobiet i mężczyzn

Czy wśród Pani klientów i kontrahentów jest więcej kobiet czy mężczyzn?

Więcej kobiet
Więcej mężczyzn
Mniej więcej po równo kobiet i mężczyzn

Proszę scharakteryzować obecnie zajmowane przez siebie stanowisko pracy:

Jestem osobą samozatrudnioną (prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą)
Jestem właścicielką firmy, która zatrudnia pracowników
Zajmuję wyższe stanowisko kierownicze – odpowiadam przed zarządem firm
Zajmuję stanowisko kierownicze – ale mam bezpośredniego przełożonego
Zajmuje szeregowe stanowisko w firmie (wykonawcze)

Wiek:

Poniżej 25 roku życia
25-29
30-39
40-49
50+

Wykształcenie

Podstawowe
Ponadgimnazjalne
Zawodowe
Średnie
Wyższe

Czy ma Pani dzieci?

Proszę określić swoje miesięczne zarobki netto

1000 zł i poniżej
1001-1500 zł
1501-2500 zł
2501-3500 zł
3501-5000 zł
Powyżej 5000 zł

Typ organizacji, w której Pani pracuje:

Hotele, hostele, pensjonaty
MICE_organizatorzy eventów
Touroperatorzy
Organizatorzy atrakcji_Biura podróży
Instytucje kultury
Gastronomia
Samorządy lokalne
Samorządowe jednostki organizacyjne
Organizacje turystyczne
Organizatorzy turystyki
Przewodnicy/przewodniczki
Przewoźnicy (pociągi, autobusy, samoloty, promy, lotniska, itp.)
Izby samorządu gospodarczego, stowarzyszenia, fundacje
Media branżowe
Przedsiębiorstwa
Inne: